Utveckling av bana och klubbområde

Den positiva trend vi haft med ett ökat antal medlemmar håller i sig. Det innebär att ekonomin fortsätter stärkas varför styrelsen nu beslutat inleda flera tidigare aviserade förbättringar.

banan kommer dränering av greener att påbörjas enligt liggande Masterplan för banan.

klubbområdet planeras tre åtgärder i nedan angiven prioritetsordning:

  • Flytt av Juniorhuset (i samband med flytt ska undersökas om det går att bygga om huset till en bag- och vagnbod)
  • Takning av range, (i vilken omfattning som takning ska ske, halva eller hela, vill vi få era synpunkter på, maila gärna  synpunkter till info@fbgk.se)
  • Byggande av en studio för träning i anslutning till rangen

Styrelsen beslutade att ta fram skisser på range-överbyggnad och studio som underlag för konstruktionsberäkningar samt bygglovsansökan. Flytt av Juniorhuset kan göras omgående medan åtgärderna på rangen planeras göras i slutet av säsongen.

 

Styrelsen

Falun Borlänge golfklubb

Utveckling av bana och klubbområde
Gå till toppen