Stort Tack !

Efter fem framgångsrika år väljer Claes Aldurén att växla ned från att vara ordförande i Falun Borlänge Golfklubb AB till att vara en i styrelsen för bolaget. Claes har även under de första fyra av de fem åren haft ordförandeskapet i föreningen Falun Borlänge Golfklubb. Under Claes ledning har golfklubben haft en positiv utveckling mätt både i form av antal medlemmar och ekonomiska resultat. Medlemsantalet hat gått från 766 till 948 dvs en ökning med drygt 20 procent eller en nettoökning med ca 45 medlemmar per år. Det var även Claes som drev frågan om att skapa det driftbolag i aktiebolagsform som golfklubben nu har. Genom bolagsformen har det skapats en tydlighet i vem som tar de strategiska besluten om utveckling av bana och anläggning respektive vem som svarar för genomförande. Dessutom ger bolagsformen en möjlighet att lyfta av momsen på köpta varor och tjänster vilket reducerar kostnaden för verksamhetsdriften mer än den moms som debiteras på spelavgifterna.

Utöver etablering av driftbolag har maskinparkens setts över vilket resulterat i en förnyelse och utökning av maskinerna där det nu är ett eget ägande och finansiering. Dessa åtgärder i kombination med styrning av ekonomin i sin helhet har medfört både ett positivt ekonomiskt resultat för såväl förening som driftbolag samtidigt som skulderna hos dessa båda har amorterats. Denna förbättring av både ekonomiskt resultat och ställning har skett samtidigt som det under Claes fem år har investerat 2,6 miljoner kronor i bana och anläggning.

Golfklubben har nu att vårda det arbete som Claes lagt ned vilket medfört att det nu finns än bättre förutsättningar till utveckling av anläggning och verksamhet.”

 

 

Stort Tack !
Gå till toppen