Nya styrelsen i klubben!

Vid höstårsmötet 20/11 fick Falun Borlänge GK en styrelse med uppgift att leda klubben under det närmaste året.

Ordförande
Jan Malmberg

Ledamöter,  

Solveig Böhn
Markus Matsson
Joakim Jansson
Patrick Kaemmerle
Stefan Stynsberg
Maria Bond
Peter Foxdal

Revisor: Thomas Nielsen, KPMG
Revisorssuppleant: Anette Svens

Bolagsmän: Håkan Kelvesjö och Bo Wickberg
(representerar föreningen vid bolagstämma i FBGK AB)

Valberedning
Är Vakant, Ny valberedning presenteras vid vårårsmöte.
Kontakta gärna ordförande Jan Malmberg om du vill hjälpa till med denna uppgift.

Nya styrelsen i klubben!
Gå till toppen