NY klubbchef

Ny klubbchef

Mikael Norman har anställts om klubbchef och börjar sin tjänst den 1 januari 2020. Han kommer närmast från motsvarande tjänst vid Gagnefs GK och har lång och bred erfarenhet av arbete inom idrottsföreningar.

Vi ser detta som ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet både i förening och aktiebolaget. Arbetsområdena som Mikael har i sitt uppdrag är att led den operativa verksamheten, medlemsvård, informationen intern och externt, marknadsföring och kontakter sponsorer m m. Med andra ord vara den sammanhållande länken i all vår verksamhet.

Arbetsuppgifter som nu utförs av flera personer kommer att överföras till klubbchefen och främst gäller det uppgifter som Lennart Björling haft på deltid under ett antal år.

Mikael kommer att presentera sig närmare när han börjar i januari.

 

NY klubbchef
Gå till toppen