Nu 1021 aktiva medlemmar

Medlemsbrev augusti 2019.

 

Fortsatt ökning av medlemstalen

Klubben har nu 1021 medlemmar som är aktiva och fler lär det bli innan säsongen är över.
Det är fortsatt positiv trend som håller i sig från de senaste tre åren där förändringen av medlemstalen netto (nya minus avträdande) är en ökning med mellan 40 till 50 årligen.

Detta ger klubben en mer stabil ekonomisk grund vilket på sikt kommer att märkas på bana och centralområdet.

Golfveckan och klubbmästerskapet

Ökat antal medlemmar syns även i aktiviteten på både golfveckan och klubbmästerskapen. Under golfveckan hade vi i genomsnitt per dag över 100 tävlande vilket är en ökning från tidigare år. Samma utveckling hade vi på klubbmästerskapen där antalet tävlande var fler än de senaste åren. En positiv trend att bygga vidare på.

Klubbmästare 2019 blev Anneli Andersson och Nils Björling i de öppna klasserna medan följande kan titulera sig klubbmästare i åldersklasserna:

Juniorer, Jesper Nyström

Dam, en gemensam åldersklass: Annelie Andersson

Herrar 30: Nils Björling

Herrar 40: Joakim Ädel

Herrar 50: Peter Cernold

Herrar 60: Bengt Pettersén

Herrar 70: Tomas Berg

Två generationer: Isak och Hans Lundberg

Äkta makar/sambos: Åsa och Mats Stikopers

Medlemsundersökning

Vi gör årligen flera medlemsenkäter med hjälp av Players. Enkäten går ut till ca 450 medlemmar var gång och vi har på försommarens enkät en svarsfrekvens om 35 procent. Vi ser gärna en högre andel svarande för att undersökningen ska bli mer representativ så ta dig tid att besvara den när nästa kommer nu under hösten. Enkäten gås igenom av styrelserna (förening och bolag) och ligger som ett underlag till grund för det fortlöpande förbättringsarbete som bedrivs.

Aktivitet på sociala medier

Föreningen har Hemsida, Facebook och Instagram men bäst bild av vad som händer på anläggningen i Aspeboda kan ni som medlemmar ge. Så ta fram mobilen när du besöker shop, restaurang och bana. Ta ett foto, lägg ut på Instagram eller Facebook. I Facebook taggar du klubben, shopen eller restaurangen så ser övriga medlemmar vad som händer.

Nu 1021 aktiva medlemmar
Gå till toppen