Medlems-möte

Inbjudan till öppet forum

 

Föreningens styrelse utlovade i samband med vårårsmötet att genomföra ett möte med medlemmar i syfte att fånga upp tankar och idéer gällande vår bana och anläggning.

Ett sådant möte blir ett bra underlag för styrelsen vid arbetet att ta fram förbättringsåtgärder och utveckling av anläggningen.
Ett annat underlag är de enkäter som görs genom Players First.

Mötet genomförs tisdagen den 29 juni kl 18 på klubben som ett fysiskt möte.

 

Välkomna

 

Jan Malmberg

Ordförande

Falun Borlänge GK

Medlems-möte
Gå till toppen