Medlemsbrev mars 2022

Vad händer för närvarande på vår bana och med vår förening?

 

Av de frågor vi nås av förstår vi att det finns behov att kommunicera vad vi i styrelserna arbetar med för att säkerställa kommande säsong.

De frågor som styrelsen har störst fokus på för närvarande är följande:

  • rekrytering av banchef, banarbetare och klubbchef
  • säkerställa ekonomi för säsongen där era spelavgifter är den grundplatta som vår verksamhet vilar på, har du inte betalt så gör det nu
  • skapa struktur för våra kommittéer samt att besätta dem fullt ut
  • identifiera och verkställa åtgärder på anläggningen inför säsongen som utgör underhåll och förbättringar.

Därutöver finns ett mer långsiktigt arbete dels för att utveckla banan långsiktigt dels att höja och säkerställa standarden på våra byggnader.

Läget i rekryteringen är följande:

  • Banchef och banarbetare – Vi arbetar på en långsiktig lösning för ledningen som vi bedömer går i lås inom kort. Banarbetare har vi haft intervjuer med under föregående vecka.
  • Klubbchef – vi har gett uppdraget att rekrytera en ny klubbchef till ett lokalt rekryteringsföretag med en del erfarenhet av att rekrytera just klubbchefer till golfbanor. Vid en avstämning fredagen den 3 mars fanns flera kandidater.
  • PRO – genom det avtal vi har med Dalecarlia Golf AB kommer Elias Willemark att vara vår PRO

När det gäller vår tidigare PRO, Johan Lindström, så har han tyvärr bestämt sig för att rikta in sig på ett ”civilt” yrke med mer reglerade tider vilket förenklar hans liv som blivande förälder.

Andra vinteraktiviteter som styrelsen arbetar med är dels att skapa struktur för våra kommittéer och besätta dem till fullo dels att utmejsla föreningens verksamhetsidé där en del i det arbetet är att skapa ordning bland alla de styrande dokument som finns idag. Är du intresserad av att sitta med i någon kommitté så maila klubbchef@fbgk.se.

Dränering av banan, främst på hål 10 och 18 men även hål 3 genomförs för närvarande för att säkerställa att banan inte behöver stängas så lång tid som skedde den gångna säsongen.

Vi håller också på att fräscha upp restaurangen med nytt golv samt målning av väggar så att våra medlemmar, gäster och krögare får en fin miljö att vara i.

Denna information finns dels som mail till alla medlemmar dels på vår Facebook-sida. Gå in på sidan och dela den. Den tidigare sidan kapades och den kan vi varken uppdatera eller ta bort. Den nya sidan hittar ni under namn Falun-Borlänge Golfklubb Aspeboda Golf.

 

Vänligen styrelsen Falun Borlänge GK samt Falun Borlänge GK AB

Medlemsbrev mars 2022
Gå till toppen