Greenkeepern har ordet

Säsongen närmar sig sitt slut efter ett ganska tufft år.  Vi hade som alla vet problem med ruffklipparen under en period. Ruffen blev hög och det resulterade i mycket boll letning och svårt att slå bollen ut ur det höga gräset. Utöver detta under samma period föll en riklig mängd regn vilket försvårar klippningen.

Vad vi kanske inte tänker på är att vi klipper ruffen sedan några år på 38 mm (tidigare 63 mm) vilket gör det svårt för klipprester att försvinna om man inte kan klippa under några dagar.  Detta gjorde att det tog ett par veckor innan vi kom ikapp med klippningen.

Vår starten på greenerna var riktigt bra men efter två veckor med väldigt kallt väder fick vi problem. Vi sådde om alla greener och luftade, skar och dressade men hade svårt att få den yta vi vill ha. För de flesta som spelade var det nog inga problem men  greenerna mådde inte  bra. Vi fick även ett kraftigt antraknos angrepp som är en välkänd grässjukdom på vitgröegreener. Vi får det varje år dock inte så mycket som i år. Anledningen till det beror på stressat gräs. Vi arbetade sedan i en balansgång mellan spelbarhet och luftning, högre klipphöjd mm. för att få gräset att må bättre. Vi tog även ett textur och perkolations prov som vi skickade på analys, svaret visade sig att vi har problem med genomsläppligheten i greenerna. Arbeten som skall förbättra kvaliteten är att hålpipa och lufta oftare för att skapa en bättre förutsättning. Greenområderna har vi arbetat mycket med i år. Vi har luftat och dressat med ca. 80 ton sand runt greenerna vilket  har gjort att ytan blir stabilare, jämnare och tål vatten betydligt bättre. Vi kommer att fortsätta det arbetet även nästa år.

Fairway är inte så mycket att säga om då den oftast är bra. Vi kommer så fort vädret tillåter även att lufta fariways. Tee’s kommer vi som tidigare år att jobba vidare med. Bland annat tee 46/42 på hål 5 som kommer att bli lite större och träd kommer att tas bort för att klara spel trycket som är.

Personalmässigt har det varigt tungt i år med oerfaren sommarpersonal och stor sjukfrånvaro vilket gjort det svårt att planera arbeten som ska utföras. Vi arbetar nu för en mindre men mer kompetent sommarpersonal.

För att ombesörja att personalen får så mycket tid som möjligt att sköta banan, kommer en del förbättringsarbeten att kunna utföras av er medlemmar. Torvning av fairways och tee’s, lägga igen håligheter och gropar i spelfält och ruff m.m.

Vi kommer till nästa säsong att ha en arbetsdag/kväll varannan vecka med ett pass kl. 09-12 för de som är lediga och kvällspass för övriga 17-20. Man anmäler sig när och hur ofta man vill och kan.

Vi återkommer under våren med mer information om detta.

Önskar er alla en härlig vintervila!

//Tommy

Greenkeepern har ordet
Gå till toppen