Årsmöte 25 nov, uppdaterad

Uppdaterad 18 nov

 

Kallelse till höstårsmöte 2020 Falun-Borlänge Golfklubb

Onsdagen den 25 november kl. 18.00
 
Mötet kommer att hållas som digitalt möte på Teams.

Handlingar inför höstårsmötet finns här, https://fbgk.se/index.php/arsmote/

Anmäl dig via mail till janmalmberg1952@gmail.com om du har för avsikt att delta så vi dels kan upprätta röstlängd till mötet

Ditt svar önskar vi snarast, ange din e-postadress för att vi ska kunna bjuda in till det digitala mötet.

Årsmöte 25 nov, uppdaterad
Gå till toppen