Intern medlemsinformation

 

 

Banan

Bankommittén har arbetat fram en uppdaterad version av Masterplanen, ett måldokument gällande banans utveckling

Masterplan FBGK 2021-09-18

Det planerade dräneringsarbetet på ytterligare greener pausas en tid.
En projektgrupp ska se över möjligheten att göra en mer omfattande ombyggnation av banan generellt
Mer info om detta projekt kommer till höstårsmötet

Under hösten kommer dräneringen på hål 18 vid rangen ses över

 

Rangen

Bygget stort sett klart, lite inredning av studio kvarstår
Under höst/vinter kommer det finnas möjlighet att träna/spela i simulator där

 

Players 1st

Här finns en sammanställning på enkätundersökningen som är gjord i två olika omgångar, juni och aug

Medlemsundersökning_2020

 

 

Gå till toppen