2020-05-11

Inbjudan till årets Matchspel!!!

Som alla säkert känner till vid det här laget så kan vi i nuläget inte genomföra seriespelet som planerat pga risken för smittspridning av Coronaviruset. Det är främst risken vid scorekorts-hantering för de som skall sköta inmatning av scorer i GIT som vi inte vill utsätta någon för.

Däremot så kan vi och har nu fått klartecken från vår ordförande & klubbchef till att genomföra matchspelet om vi uppfyller kraven på sällskapsspel som förbundet ställt. Dessa är följande:

  1. Social distansering på minst 2m under allt spel
  2. Inget utbyte av scorekort
  3. Vidrör inte flaggor eller hålkanter vid spel på green, ha helst handske på när du plockar upp bollen
  4. Använd inte bolltvättar utan handskar
  5. Lämna wo vid minsta tecken på sjukdom

 

Vi i styrgruppen bedömer nu att vi lärt oss dessa regler så att vi kan genomföra ”Matchspelet” enligt följande. Vi prövar två klasser i år, en A klass med hcp tom 21,0 & en B klass fom hcp 21,1. Vi prövar också en grundomgång med 4-5 spelare som möter varandra beroende på antal anmälningar. En seger ger 1 poäng. Vid lika resultat går den spelare med lägst hcp vidare från gruppen till kvartsfinal eller semifinal beroende på antal anmälningar. Därefter gäller vanliga regler för matchspel fram till final & spel om tredje pris. Grundomgången skall vara genomförd senast 6 veckor efter startdatum. Startdatum bestäms av tävlingsledaren i början på Juni då banan anses ge rättvisa förhållanden så spel kan ske utan lägesförbättring.

Startavgiften är 50 kr som betalas till tävlingsledaren Peter Foxdal via swisch 070-790 01 07.

Anmälan sker på anslagtavlan utanför tävlingsexp då vi inte får anmäla oss via GIT. Anmälningstiden går ut den 31 Maj.

 

 

Väl mött ute på banan hälsar genom styrgruppen

  Peter Foxdal

  Ordf Club 55

Gå till toppen