STYRELSE GOLFKLUBB

Vid höstårsmötet 2020-11-25 beslutades att följande personer är invalda i styrelsen för Falun-Borlänge Golfklubb:

Ordförande: Jan Malmberg
Mail info@fbgk.se 

Övriga repr.
Markus Matsson
Joakim Jansson
Maria Bond
Peter Foxdal
Peter Bergestål 
Anna Sjöberg

 

Valberedning
Vakant, Ny presenteras vid Vårårsmöte

STYRELSE AKTIEBOLAG

Styrelsen för Falun-Borlänge Golfklubb AB:

Ordförande: Kjell Nyström
Mail: info@fbgk.se

Övriga repr.
Jan Malmberg
Pia Östling
Hans Göransson

 

Revisor: Thomas Nielsen, KPMG
Revisorssuppleant: Anette Svens

Bolagsmän: Björn Karlsson och Bo Wickberg
(representerar föreningen vid bolagstämma)

Gå till toppen