STYRELSE GOLFKLUBB

Vid höstårsmötet 2021-11-29 beslutades att följande personer är invalda i styrelsen för Falun-Borlänge Golfklubb:

Ordförande: Jan Malmberg
Mail info@fbgk.se 

Övriga ledamöter
Joakim Jansson
Peter Bergestål 
Anna Sjöberg
Nils Björling
Anna Wickberg
Johan Hellsten

Suppleant
Mats Andersson

 

Valberedning
Peter Foxdal, ordf
Vakant
Vakant

STYRELSE AKTIEBOLAG

Styrelsen för Falun-Borlänge Golfklubb AB:

Ordförande: Jan Malmberg
Mail: info@fbgk.se

Ledamöter

Peter Bergestål 
Anna Sjöberg
Joakim Jansson

 

Revisor: Thomas Nielsen, KPMG
Revisorssuppleant: Anette Svens

Bolagsmän: Björn Karlsson och Pia Östling
(representerar föreningen vid bolagstämma)

Gå till toppen