STYRELSE GOLFKLUBB OCH AKTIEBOLAGET

Vid vårårsmötet 2022-04-27 beslutades att följande personer är invalda i styrelsen för Falun-Borlänge Golfklubb samt även för Aktiebolaget:

Ordförande: Claes Aldurén
Mail info@fbgk.se 

Övriga ledamöter
Joakim Jansson
Peter Bergestål 
Anna Sjöberg
Nils Björling
Anna Wickberg
Johan Hellsten

Thomas Berg

Suppleant
Mats Andersson

Valberedning
Peter Foxdal, ordf
Vakant
Vakant2

 

 

 

 

Revisor: Thomas Nielsen, KPMG
Revisorssuppleant: Anette Svens

Bolagsmän: Björn Karlsson och Pia Östling
(representerar föreningen vid bolagstämma)

Gå till toppen