Verksamhetsberättelse 2019 för Club 55

I styrgruppen för Club 55 har ingått: Dick Junholm (ordförande), Tom Johansson (sekreterare), Bertil Jonasson (kassör), Mats Isberg (tävlingsansvarig), Lars Åke Asplund (reseansvarig), Hans Paulsen (sponsring), Peter Nordell (sponsring), Thomas Berg (tävlingar), Per-Olof Lindberg (tävlingar) och Siw Foxdal (ledamot). I tävlingssekretariatet har dessutom ingått Hans-Inge Nordqvist, Tord Jarkell och Lars-Olof Timsjö. Ett 40-tal personer har fungerat som tävlingsledare under säsongen.

Säsongens vårupptakt hos CariAnna lockade 79 deltagare, varav 26 var kvinnor. På höstavslutningen deltog 49 personer, varav 10 var kvinnor. 

Under säsongen har 32 omgångar av seriespelet genomförts på måndagar och torsdagar med sammanlagt 1705 starter. I genomsnitt har 46 personer deltagit vid varje tillfälle. I säsongstävlingen segrade Ove Nilsson i A-klasen och Matts Nordström i B-klassen. I Dalagolfen kom Kjell Helsing 2:a i A-klassen och Elisabeth Nilsson 1:a i B-klassen. I ”Dala Senior Open” kom klubben på 2:a plats i H70 och 7:e plats i H60. Matchspelet med 32 deltagare vanns av Jonny Lindgren, Den nya matchtävlingen över 27 hål ”Knockoutslaget” vanns av Gusten Åberg. Inteckningen i Arne Cigéns vandringspris för bästa resultat på Club 55:s resor vanns av Elisabeth Nilsson. Tävlingen ”Faluslaget” i två omgångar mellan Samuelsdals GK och FBGK, vanns överlägset av oss i år.

På årets vårresa till Örebro GK och Karlskoga GK deltog 37 personer, varav 6 var kvinnor. Höstresan till Gävle GK lockade 33 deltagare, varav 8 var kvinnor. Vi har under året haft 18 sponsor som tillsammans inbringat ett netto på ca 50 tkr. På vår traditionsenliga trivseldag med olika tekniktävlingar och gemensam lunch deltog 36 personer. Vi har under hela säsongen uppfriskat golfreglerna med regelvandringar, frågor vid varje omgång av seriespelet samt vid resor. Ett stort antal från Club 55 har utfört olika uppgifter åt klubben, ex vis arbete på banan, måleriarbeten, städning, ogräsrensning, plockning av bollar på rangen mm.   

Verksamheten har även i år lämnat ett överskott, vilket betyder att cirka 23 tkr har tillförts FBGK.

Gå till toppen