Välkommen!

Bli medlem du också i Dalarnas trevligaste Golfklubb. Gå med redan idag!
Bli medlem
CLUB 55

Club 55 är en  seniorkommitté inom Falun-Borlänge Golfklubb som arbetar för damer och herrar som är 55 år och äldre. Åldersgruppen består av cirka 440 medlemmar. 
Club 55 främsta syfte är att under trivsamma former anordna tävlingar och andra aktiviteter för att stimulera och stärka golfspelet och samvaron för deltagarna.
Club 55 inbjuder alla inom åldergruppen till ett höstmöte och ett vårmöte. Verksamheten leds av en på höstmötet vald styrgrupp. Verksamheten finansieras i huvudsak genom startavgifter och sponsorer.
Club 55 har ett utbyte med Samuelsdals GK och Fullerö GK 
Vid vissa tillfällen genomförs tävlingar med gemensam start och lunch. Club 55 har också varje år en trivselträff för medlemmarna med andra aktiviteter än spel på banan.
Varje vår genomförs en golfresa med övernattning och varje höst genomförs en golfresa över dagen till någon eller några golfklubbar inom rimligt avstånd.
Club 55 ordnar också t.ex. regelvandringar samt kurser i hjärt-lungräddning.
Medlemmarna i Club 55 utgör en viktig resurs för moderklubben och bidrar med olika frivilliga insatser för klubbens bästa t.ex. som extra resurser på banan och på klubbens kansli.
Vid varje tävlingstillfälle under säsongen ges tillfälle till förkovran i golfregler.

Resultat Oktoberfestivalen 2020

RGK 55+ Open-inbjudan 2020 200630

Styrgruppsmöte Nr 3 2020

Matchspel 2020

Matchspel 2020, gruppindelning A-klass

Matchspel 2020, gruppindelning B-klass

Gå till toppen