Välkommen!

Bli medlem du också i Dalarnas trevligaste Golfklubb. Gå med redan idag!
Bli medlem
Club 50

Club 50 är en  seniorkommitté inom Falun-Borlänge Golfklubb som arbetar för damer och herrar som är 50 år och äldre. Åldersgruppen består av cirka 440 medlemmar. 

Club 50 främsta syfte är att under trivsamma former anordna tävlingar och andra aktiviteter för att stimulera och stärka golfspelet och samvaron för deltagarna.
Club 50 inbjuder alla inom åldergruppen till ett höstmöte och ett vårmöte. Verksamheten leds av en på höstmötet vald styrgrupp. Verksamheten finansieras i huvudsak genom startavgifter
Club 50 har ett utbyte med Samuelsdals GK  
Vid vissa tillfällen genomförs tävlingar med gemensam start och lunch. 
Club 50 har också varje år en trivselträff för medlemmarna med andra aktiviteter än spel på banan.

Varje vår genomförs en golfresa med övernattning och varje höst genomförs en golfresa över dagen till någon eller några golfklubbar inom rimligt avstånd.
Club 50 ordnar också t.ex. regelvandringar samt kurser i hjärt-lungräddning.
Medlemmarna i Club 50 utgör en viktig resurs för moderklubben och bidrar med olika frivilliga insatser för klubbens bästa t.ex. som extra resurser på banan och på klubbens kansli.
Vid varje tävlingstillfälle under säsongen ges tillfälle till förkovran i golfregler.

Noteringar från höstmötet för Club 50 2022

Noteringar från Höstmötet för Club 50 2021

 V-berättelse 2020

Gå till toppen