STYRELSE GOLFKLUBB

Vid höstårsmötet 2018-11-14 beslutades att följande personer är invalda i styrelsen för Falun-Borlänge Golfklubb:

Ordförande: Jan Malmberg
Mail info@fbgk.se 

Övriga repr.
Solveig Böhn
Markus Matsson
Mikael Ivarsson
Patrick Kaemmerle
Stefan Stynsberg
Conny Gustavsson 

STYRELSE AKTIEBOLAG

Styrelsen för Falun-Borlänge Golfklubb AB:

Ordförande: Kjell Nyström
Mail: info@fbgk.se

Övriga repr.
Solveig Böhn
Markus Matsson
Mikael Ivarsson
Patrick Kaemmerle
Stefan Stynsberg
Conny Gustavsson 
Claes Alduren

 

Revisor: Thomas Nielsen, KPMG
Revisorssuppleant: Inger Dahle

Bolagsmän: Håkan Kelvesjö och Bo Wickberg
(representerar föreningen vid bolagstämma)

Gå till toppen