Välkommen!

Bli medlem du också i Dalarnas trevligaste Golfklubb. Gå med redan idag!
Bli medlem
CLUB 55
CLUB 55

Club 55 är en kommitté inom Falun-Borlänge Golfklubb som fokuserar på herrar och damer 55 år och äldre. Åldersgruppen består av drygt 400 medlemmar, varav cirka 100 personer deltar i de aktiviteter som ordnas av Club 55.

Club 55 främsta syfte är att under trivsamma former anordna tävlingar och andra aktiviteter för att stimulera och stärka golfspelet och samvaron för deltagarna.

Club 55 inbjuder alla inom åldergruppen till ett höstmöte och ett vårmöte. Verksamheten leds av en på höstmötet vald styrgrupp. Verksamheten finansieras i huvudsak genom startavgifter och sponsorer.

Sponsorer för vår Senior / Club 55 verksamhet 2019

 ABK Engineering AB                              

Actic i Falun                                              

Bilstjärnan i Falun AB                           

Fernvikens Maskinteknik AB              

Gamla Bergets Ortopedi AB               

Kuben Ventilation AB                           

Liljesund 54 AB    

Läsk & Ölteknik i Norden AB              

Maskin & Fastighets AB     

Masmästaren Dalarna AB  

Praktikertjänst  AB                                

SEB Banken                         

 

Verksamhetsberättelse för Club 55 2018

Ledamöter: Dick Junholm, Tom Johansson, Bertil Jonasson, Mats Isberg, Bert Andersson, Jörgen Åteg, Sören Hedlund, Lars Åke Asplund, Leif Hedlöf, Hans Paulsen, Peter Nordell.

Övergripande målsättning: Club 55 främsta syfte är att under trivsamma former anordna tävlingar och andra aktiviteter för att stimulera och stärka golfspelet och samvaron för deltagarna.

Aktiviteter under året:

 • Vårupptakt 5/4 på Restaurang Carianna med 67 deltagare
 • Under året infört presentkort som priser som gynnat klubbens samarbetspartners
 • Seriespel måndagar och torsdagar vid 32 tillfällen med 1508 startande varav två tävlingar med kanonstart
 • Matchspel med 32 deltagare
 • Tävlingsutbyte ”Faluslaget” med Samuelsdals GK i två omgångar
 • Uppfriskat golfreglerna genom frågor vid varje seriespel, resor och regelvandringar
 • Vårresa på två dagar 15-16/5 till Västerås GK och Köpings GK med 30-talet deltagare
 • Höstresa 18/9 till Älvkarleby GK med 30 deltagare
 • Trivseldag den 22/8 med ett antal teknikövningar och gemensam lunch som avslutning med 40-talet deltagare
 • Genomfört olika uppgifter på banan och för klubben
 • Kurs i hjärt- och lungräddning
 • Höstavslutning 22/11 på Restaurang Carianna med 50 deltagare

Club 55 har lämnat ett ekonomiskt överskott på 17 418:- som tillförts Falun-Borlänge GK.

 

HÖSTMÖTE 2018

Höstmötet genomfördes under gemytliga former torsdagen den 22 november 2018 hos CariAnna på Kvarnberget. Sammankomsten inleddes med mingel, snittar och alkoholfritt bubbel. Därefter följde ett möte i konferenslokalen där information lämnades om den verksamhet som bedrivits i Club 55 och det ekonomiska utfallet av verksamheten samt val av medlemmar till styrgruppen. Priser delades ut till segrarna i seriespelet och matchspelet. Sammankomsten avslutades med en välsmakande middag. För att ta del av protokollet från mötet följ länken
Protokoll_Hostmote_20181122

FALUSLAGET

Faluslaget är ett tävlingsutbyte med Samuelsdals GK och spelas i två omgångar per år. En gång på vardera banan Aspeboda och Samuelsdal. Tävlingen utgörs dels av en tävling mellan klubbarna med ett vandringspris till segrande klubb dels av en individuell tävling i två klasser.
Faluslaget_Resultat_2018

RESULTAT SERIESPEL 2019

Redovisas på ”Min golf” gå in på respektive tävling och klicka på fliken ”Order of merit”

SVAR REGELFRÅGOR 2019

Under nedanstående länk hittar Du svaren på regelfrågorna i samband med serietävlingarna

TÄVLINGSVERKSAMHET

Basen i Club 55 är tävlingsverksamheten. I egen regi och tillsammans med andra klubbar ordnas ett stort antal tävlingar på klubbens bana i Aspeboda och på andra banor i Dalarna.

Seriespelet

Under säsongen arrangeras tävling varje måndag och torsdag förutom under juli då endast en tävlingsdag per vecka förekommer. Cirka 35 tävlingar genomförs per säsong. De bästa åtta ronderna per spelar räknas samman till ett totalresultat och en segrare koras i A- respektive B-klass.

Matchspelet

Under säsongen genomförs ett matchspel med 32 deltagare. Matchspelet är lottat och genomförs som ett cupspel. Priser delas ut till de fyra bästa inkl inteckning i ett vandringspris.

Dalagolfen

Denna tävling genomförs tillsammans med andra golfklubbar i Dalarna. Tävlingen spelas i två grupper vid 5 tillfällen plus final. Till finalen kvalificerar sig de personer som spelat minst tre gånger, och är bland de 30 bästa i varje klass och grupp. Tävlingen är dels en lagtävling, dels en individuell tävling. Varje klubb är värd för en omgång. Statyer för tävlingen finns på Dalarnas Golfförbunds hemsida under rubriken Senior 55.

Dala Senior Open

Dala Senior är ett seriespel för seniorer utan hcp. Det finns en serie för herrar 55+ och en för herrar 65+ i Dalarna. Serierna ingår i Dalarnas Golfförbunds officiella tävlingsprogram. Varje klubb är värd för en omgång. I DSO 55+ deltar max 4 spelare per lag, varav de tre bästas resultat räknas. I DSO 65+ deltar 3 spelare per lag, varav de två bästa räknas.

Utbyte andra klubbar

Club 55 har ett utbyte med Samuelsdals GK och Fullerö GK, vilket innebär att vi varje år spelar en tävling där spelplatsen alternerar.

SERIESPEL 2019

Club 55:s seriespel pågår från maj till en bit in i oktober – måndagar och torsdagar (dock endast torsdagar under juli). Det kan finnas undantag – se anslag, hemsida eller internet (GIT). Första start klockan 8:30.

Klasser: Spelare i A-klass har hcp upp till 19,0 och B-klass från 19,1. Priser delas ut till de bästa i varje klass vid varje tillfälle. Dessutom delas priser ut till de bästa i säsongstävlingen. I den senare räknas de bästa åtta rundorna.

Deltagare som fyllt 70 år har vid varje tävlingstillfälle rätt att välja spel från ordinarie tee alternativt spel från röd tee eller blå enligt beslut på Styrgruppsmöte 2016-03-07.

Anmälan sker via Internet, klubbens terminal eller kansli. Anmälan till måndagstävlingarna görs senast torsdag klockan 12.00 veckan före och anmälan till torsdagstävlingarna görs senast måndag klockan 12.00 samma vecka. 

Efteranmälningar tas enbart emot på plats på morgonen i samband med tävlingen i mån av plats i programmet, d.v.s. inga efteranmälningar till kansliet. Resultatet redovisas så snart som möjligt – det kan dock dröja till eftermiddag påföljande dag.

En startavgift på 40:- tas ut vid varje tävling, som sedan används för att finansiera priser och subventioner vid resor, trivseldagar etc.

Club 55 mobiltelefon 070 – 67 13 415

OBS endast bemannad under måndags- och torsdags-tävlingar 20 min. före första start.

AKTIVITETER

Vid vissa tillfällen genomförs tävlingar med gemensam start och lunch. Club 55 har också varje år en trivselträff för medlemmarna med andra aktiviteter än spel på banan.

Varje vår genomförs en golfresa med övernattning och varje höst genomförs en golfresa över dagen till någon eller några golfklubbar inom rimligt avstånd.

Club 55 ordnar också t.ex. regelvandringar samt kurser i hjärt-lungräddning.

Medlemmarna i Club 55 utgör en viktig resurs för moderklubben och bidrar med olika frivilliga insatser för klubbens bästa t.ex. som extra resurs för banpersonalen och på klubbens kansli.

PROTOKOLL

Följ nedanstående länkar för att läsa protokollen.
Styrgrupp Upptaktsmöte Höstmöte
181211 styrgruppsprotokoll
181115 styrgruppsprotokoll
180924 styrgruppsprotokoll
180820 styrgruppsprotokoll
180612 styrgruppsprotokoll
180502 styrgruppsprotokoll
180403 styrgruppsprotokoll
180220 styrgruppsprotokoll
171219 styrgruppsprotokoll
171212 styrgruppsprotokoll
171116 styrgruppsprotokoll
170913 styrgruppsprotokoll
170808 styrgruppsprotokoll
170516 styrgruppsprotokoll
170406 styrgruppsprotokoll
170221 styrgruppsprotokoll
161208 styrgruppsprotokoll
161018 styrgruppsprotokoll
160922 styrgruppsprotokoll
160823 styrgruppsprotokoll
160616 styrgruppsprotokoll
160419 styrgruppsprotokoll
160307 styrgruppsprotokoll
160202 styrgruppsprotokoll
151210 styrgruppsprotokoll Protokoll_Upptaktsmote_20180405
Protokoll_Upptaktsmote_20170406
Protokoll_Upptaktsmote_20160419
Protokoll_Upptaktsmote_20150428
Protokoll_Hostmote_20181122
Protokoll_Hostmote_20171121
Protokoll_Hostmote_20161018
Protokoll_Hostmote_20151008
Protokoll_Hostmote_20141014

STYRGRUPP 2019

Ordförande
Dick Junholm
076-297 86 63
dick.junholm@telia.com

Sekreterare
Tom Johansson
070-655 12 08
tom.johansson@falubo.se

Kassör
Bertil Jonasson
070-661 42 90
amb.jonasson@telia.com

Tävlingsansvarig
Mats Isberg
076-347 46 34
mats.isberg@telia.com

Tävlingar
Thomas Berg
070-204 74 31
tygberg@gmail.com

Tävlingar
Per-Olof Lindberg
070-471 72 76
perolof49@gmail.com

Researrangör
Lars-Åke Asplund
070-528 09 99
lars.ake.asplund@aspengrove.se

Sponsorer
Hans Paulsen
070-440 33 67
paulsen2family@hotmail.com

Sponsorer
Peter Nordell
070-607 07 52
nordell@comhem.se

Ledamot
Siw Foxdal
073-650 01 06
siw.foxdal@falubo.se

SPONSORER CLUB 55 2018

Följande sponsorer har bidragit till verksamheten i Club 55
ABK Engineering AB
Actic i Falun
Aspengrove AB
Bygg AB
Bilstjärnan i Falun
Fernvikens Maskinteknik
Gamla Bergets Ortopedi
Kuben Ventilation
Läsk och Ölteknik i Norden AB
Maskin- & Fastighets AB Gruvriset
Praktikertjänst AB Ingemar Rydberg
Praktikertjänst AB Roland Hellström
SEB Banken
Ställningsbyggarna i Dalarna AB
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Verksamhetsberättelse för Club 55 2018

HISTORIK

Seriespel resultat
A Klass 2018
B-Klass 2018
A klass 2017
B klass 2017
A klass 28 sep 2015
B klass 28 sep 2015
Närmast hål
Resultat 2018
Resultat 2017
Resultat_2016
Matchspel
Resultat 2018
Resultat 2017
Resultat 2016
Resultat 2015
Resultat 2014
Eclectic
Resultat 2017
Resultat 2016

VÅRRESA
Västerås GK & Köpings GK 2018
Torshälla GK 2017
Karlstad-Kihl 2016
Omberg 2015
Höstresa
Älvkarleby_2018
Bollnäs_2017
Nora 2016
Söderhamn 2015

TJUVA EN TJEJ

Resultat i partävlingen Tjuva en Tjej som spelades den 29 maj 2017:
1:a Per-Olof Lindberg/Stina Karlsson 62 slag netto
2:a Ove Nilsson/Eva Jonsson 63 slag netto
3:a Björn Karlsson/Hanne Hedin 64 slag netto

UTBILDNING

Frågor_&_svar_utbildning_2018
Frågor_&_svar_utbildning_2017
Fragor_&_svar_utbildning_2016
Frågor_&_svar_utbildning_2015
Frågor_&_svar_utbildning_2014
Frågor o svar Hagland 2014

Gå till toppen